Veterinär Marie Lektonius

Jag tog veterinärexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala 2008. Efter föräldraledighet började jag sedan arbeta på Distriktsveterinärerna i Valbo utanför Gävle. Där blev jag kvar i åtta år tills jag tyckte att det var dags för en nystart i livet. 

Jag har under åren som distriktsveterinär jobbat med många olika djurslag. Allt från hundar, katter och mindre sällskapsdjur till hästar, kor och andra lantbruksdjur. 

Jag har erfarenhet av både akut sjukvård och utredningar (medicinska och hud), enklare hältproblematik och tandbehandlingar. Jag har även utfört mjukdelskirurgi som kastration av hon- och hankatter, hanhund och hankanin samt operationer av hudknölar. 

Jag har två egna katter och djuslaget katt ligger mig lite extra varmt om hjärtat.

På min egen veterinärmottagning inriktar jag mig på hundar och katter. Smågnagare som kaniner, marsvin och hamster är också välkomna.